SKADEDYRKONTROLL

NYTT HJEM

Ta kontakt med oss om du har mistanke om skadedyr eller vil ha kontroll av ditt nye hjem. Mange tvister kan unngås med en kontroll av ditt nye hjem. 

INSPEKSJON

En inspeksjon i året med utsettelse av detektorfeller kan hindre at skadedyr får utviklet seg til et stort økonomisk problem.

SAMARBEIDSAVTALE

Vi lager serviceavtaler både med private og bedrifter.

GODKJENTE BEKJEMPERE

Våre ansatte er godkjente skadedyr bekjempere  med lang erfaring.

Miljø

Gift har lang nedbrytningstid innendørs. Bekjempelse av skadedyr uten bruk av kjemikaler skal og må alltid være det første alternativ. 

DIALOG

Vi kommer i nøytrale biler og identifiserer oss med godkjente bevis fra folkehelseinstituttet. 

Vi ser fram til et samarbeid!